Marcel Poorthuis
 
 

Navigatie

Startpagina

Agenda

Media-optredens

Onderzoek
- lopend
- afgerond

Publicaties
- wetenschappelijk
- populair & opinie
- boeken

Artikelenserie Beeldvorming joden onder katholieken in 20e eeuw

Columns

Lezingen

Contact

Welkom op de persoonlijke website van Marcel Poorthuis

Marcel Poorthuis
Marcel Poorthuis is professor in de dialoog tussen de godsdiensten aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Hij is gepromoveerd op de Messiaanse Talmoedcommentaren van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. (lees verder)

 

Nieuws:

* Recent verschenen artikelen
- Poorthuis,M.J.H.M. (2013). Hagar's wanderings: between Judaism and Islam. Der Islam, 90(2), 213-237.

- Poorthuis, M.J.H.M. (2013).The Theology of Nostra Aetate on Islam and Judaism, or: how converts introduced a new thought in to the Vatican. In P.J.J. Geest & R. Regoli (Eds.), Suavis laborum memoria. Chiesa, papato e curia romana tra storia e teologia (pp. 317-335). Vaticaanstad: Archivio Segreto Vaticano. (Collectanea Archivi Vaticani, 88).
- Poorthuis, M.J.H.M. (2012). Johannes Willebrands as a theologian of the Jewish-Christian dialogue. In P. De Mey & A.J. Denaux (Eds.), The ecumenical legacy of Johannes Cardinal Willebrnads (pp. 261-278). Leuven: Peeters Publishers. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 253).

 

* Bijna miljoen euro voor onderzoek naar Bijbelse parabels
Hoogleraren theologie Marcel Poorthuis (UVT) en Anette Merz (UU) en dr. Eric Ottenheijm (UU) starten gezamenlijk een onderzoeksproject over parabels in christelijke en joodse traditie. Het gaat om een onderzoek naar de parabels in het Nieuwe Testament en de rabbijnse parabels. Ze kregen daarvoor een subsidie van bijna 1 miljoen euro toegekend door de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

* Vrienden met de Mammon
Is de economie een proces van autonome wetten die zich gedragen als natuurwetten? Of speelt de human factor mee, in de vorm van keuzes, ethische afwegingen, en culturele en religieuze achtergronden?

Lange tijd is aangenomen dat in de marktwerking 'de onzichtbare hand van God' aan het werk is en dat zelfsturing van de economie als vanzelf een goede maatschappij oplevert. Dit roept het beeld op van de economie als een zelfstandig voortbewegende kolos met eigen onveranderlijke wetten. Met deze metafoor is het gemakkelijk om de roep om een rechtvaardiger verdeling en andere ethische eisen vanuit de theologie af te doen als naïef en onrealistisch. En dat terwijl heilige teksten veelvuldig en scherpzinnig spreken over zaken als handel, geldhuishouding, de waarde van arbeid en een eerlijke verdeling van bezit.

Economen beginnen de menselijke dimensies van vrijheid, geweten, begeerte, vertrouwen en verlangen naar geluk meer en meer van invloed te zien op de economie. Kritische geesten menen dat elke economie impliciet een mensbeeld, een maatschappijvisie en zelfs een opvatting over de hoogste waarde herbergt. Hoe kan economie ontmaskerd kan worden in haar dimensie van verborgen levensbeschouwingen?

Ruim twintig auteurs - economen, theologen, een rabbijn, filosofen, sociologen, politici en juristen, allen verbonden aan de Universiteit van Tilburg - houden zich in deze bundel bezig met de verhouding tussen economie en levensbeschouwing. Ze proberen een uitweg te vinden uit twee elkaar bestrijdende extremen: een goddelijke sanctionering van de economie en een al even radicale veroordeling ervan.
De mammon is nu eenmaal een duivelse macht, maar niettemin kun je er vriendschap mee sluiten.

* Nieuwe columns geschreven voor stichting Pardes. klik hier

* Levinas
Het dagblad Trouw heeft een serie grote filosofen uit de geschiedenis van de westerse filosofie samengesteld. Het boek dat Poorthuis samen met Duyndam schreef over de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas is daarin opgenomen. Zij zijn de enige Nederlandse auteurs is de serie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nieuwe editie van Zelem is uit:
Zelem 2: Kunst vruchtbaar voor het denken. Tijdschrift voor religieuze reflexies op thelogische posities, filosofie, kunst en spiritualiteit, Kether Pers Amsterdam 2012.
De bijdrage van Marcel Poorthuis in Zelem 2, 2012: Over de esthetica van het afzichtelijke
De bijdrage van Marcel Poorthuis in Zelem 3, 2013: Levinas en de kunst

* Ontmoedigingsbeleid jongensbesnijdenis verdere inperking van godsdienstvrijheid
Lees hier de reactie van Marcel Poorthuis op het standpunt van de KNMG met betrekking tot besnijdenis

* Nieuwe column over Ritueel slachten: 'Een zwarte dag voor de godsdienstvrijheid'
zie onder Publicaties - populair & opinie. Lees hier het stuk op de site van RK-Kerkplein.

* Oratie
Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op 6 april 2011.(pdf)

* Recensie
Handboek Katholieke Medische Ethiek, Verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief
(pdf). (lees verder)
Dit is niet de versie die eerder verscheen in dagblad Trouw.

Linktips


Werkgroep Relatie Jodendom-Christendom


Faculteit
Katholieke Theologie


Wetenschappelijke serie
Jewish-Christian Perspectives


Katholieke Raad
voor Israël


Dag van het Jodendom.nl

 
Copyright: Marcel Poorthuis (2009) - Disclaimer - Contact - Terug naar boven
Webdesign: Frank G. Bosman Consultancy