Marcel Poorthuis
 
 

Navigatie

Startpagina

Agenda

Media-optredens

Onderzoek
- lopend
- afgerond

Publicaties
- wetenschappelijk
- populair & opinie
- boeken

Artikelenserie Beeldvorming joden onder katholieken in 20e eeuw

Columns

Lezingen

Contact

Agenda

Klik hier voor het archief

Sofie van Leer en haar betekenis voor de toenadering van joden en christenen
Op donderdag 7 november houdt prof. dr. M.J.H.M. (Marcel) Poorthuis een lezing over Sofie (Francisca) van Leer (1892-1953). Zij was een joodse vrouw, die in 1919 katholiek werd. Zij heeft een grote rol gespeeld bij de joods-christelijke toenadering en samenwerking in de twintigste eeuw. Haar persoonlijk religieuze ontwikkeling is ook nu nog inspirerend. Marcel Poorthuis heeft zich in haar levensloop en gedachtengoed verdiept. Samen met Theo Salemink heeft hij haar biografie bestudeerd en beschreven. U bent van harte welkom bij de lezing over deze bijzondere vrouw.
De avond wordt georganiseerd door de pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap St. Petrus'banden in Driebergen, onderdeel van de r.-k. parochie St. Maarten, en de Werkgroep Kerk en Israël vanuit de Raad van Kerken in Driebergen.

Praktische gegevens:
Datum: 7 november 2013
Tijd: 20.00-22.00
Kosten: € 6,-
Locatie: Petrus en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
Meer informatie: 0343 512491 (Rob Steinbuch) en 512047 (Lia Heemstra).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open collegeavond Prof.dr.Marcel Poorthuis: Hoeveel geloof is nodig voor interreligieuze dialoog?
De belangstelling voor religie is onverminderd. Islam, jodendom, christendom, boeddhisme, maar ook New Age en andere spirituele stromingen trekken volksstammen mensen aan. De vraag doet zich voor welke identiteit dit alles oplevert. Hoe open is deze spirituele openheid e. Wat betekent deze ontwikkeling voor de dialoog tussen de godsdiensten? Gaat dat steeds beter of is het hele idee van dialoog volstrekt verouderd?

Programma:
17.00 – 19.00 uur Open huis voor geïnteresseerden in een studie theologie
19.00 – 19.30 uur Koffie voor de sprekers en VIP Nieuwegracht 65
19.30 – 21.00 uur Publiekslezing in het Bonifaciushuis of de Kathedraal

Praktische informatie:
Datum en aanvang: 15 mei 2014 17:00
Locatie: Collegezaal Bonifaciushuis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linktips


Werkgroep Relatie Jodendom-Christendom


Faculteit
Katholieke Theologie


Wetenschappelijke serie
Jewish-Christian Perspectives


Katholieke Raad
voor Israël


Dag van het Jodendom.nl

 
Copyright: Marcel Poorthuis (2009) - Disclaimer - Contact - Terug naar boven
Webdesign: Frank G. Bosman Consultancy