Marcel Poorthuis
 
 

Navigatie

Startpagina

Agenda

Media-optredens

Onderzoek
- lopend
- afgerond

Publicaties
- wetenschappelijk
- populair & opinie
- boeken

Artikelenserie Beeldvorming joden onder katholieken in 20e eeuw

Columns

Lezingen

Contact

Artikelenreeks:
Beeldvorming joden onder katholieken in 20e eeuw

De afgelopen jaren hebben kerkhistoricus Theo Salemink en Poorthuiseen uitgebreid onderzoek ingesteld naar de beeldvorming van het jodendom onder katholieken in Nederland in de twintigste eeuw. Dit onderzoek resulteerde in de monografie 'Donkere Spiegel'. 'De Kroniek', de periodiek van de Katholieke Raad voor Israël, publiceerde enkele unieke doorkijkjes uit dit project. Deze artikelen zijn integraal gepubliceerd op de website van de Dag van het Jodendom.nl. Hieronder volgt een overzicht.

‘Dat deden die joden door hun valse raad’:
Paasfeest in Denekamp, vlöggeln in Ootmarsum

Marcel Poorthuis & Theo Salemink (Kroniek 2006,1)
De aanvoerder – ieder jaar iemand anders – heet Judas, zijn helper Krioter, een curieuze splitsing in twee personen van Judas Iskarioth. Ze vragen om eieren of om geld. Judas bewaart het geld, de ‘zilverlingen’. "Ie wodt verzocht op ’t Poaschevuur." Deze uitnodiging is de dank voor de gave. Lees verder.

Huub Oosterhuis ziet het jodendom niet slechts
als historische grootheid maar als een levende realiteit

Marcel Poorthuis & Theo Salemink (Kroniek 2005,3)
Oosterhuis vertelde hij dat de ‘prediking van het evangelie’ voor hem een belangrijk motief was om in te treden. Eind vijftiger publiceerde de jonge jezuïet Huub Oosterhuis zijn eerste gedichten en beschouwingen in de bladen Roeping en Streven. Een sterk bijbelse oriëntatie viel direct op. Lees verder.

Verdachten werden in hoger beroep vrijgesproken:
Aanklacht (1983) tegen weekblad De Bazuin wegens antisemitisme

Marcel Poorthuis & Theo Salemink (Kroniek 2005,2)
De Israëlische Zesdaagse Oorlog in 1967 en de Jom Kippoeroorlog in 1972 lokten destijds in katholieke kringen in Nederland heftige debatten uit. Een ‘sacralisering’ van Israël leidde zelfs geleid tot een rechtszaak tegen het progressieve weekblad De Bazuin en zijn redacteuren Karl Derksen en Lambert van Gelder. Lees verder.

Katholieke schrijver Albert Kuyle was fascist en rabiaat antisemiet
Marcel Poorthuis & Theo Salemink (Kroniek 2004,4)
Oprichter en voorman van De Nieuwe Gemeenschap, de katholieke schrijver Albert Kuyle, was een fascist en een rabiate antisemiet. Albert Kuyle bereikte het summum van antisemitische scheldkanonnades. “Er zijn nog meer schreeuwbekken bijgekomen, nog meer joden die met hun handen praten, nog meer lieden die maken dat men zich in den vreemde voor zijn Nederlandsche nationaliteit moet schamen." Lees verder.

De legende van Ahasverus, de Wandelende Jood
Marcel Poorthuis & Theo Salemink (Kroniek 2004,2)
De legende van Ahasverus komt er op neer dat de jood Ahasverus weigerde Jezus op zijn kruisweg te drinken re geven. Ahasverus werd daarom beladen met de vloek eeuwig te moeten blijven zwerven, zonder vast woon- en verblijfplaats, tot aan het einde der tijden. De overeenkomst met figuren als de Vliegende Hollander en de Wilde Jager zijn dikwijls opgemerkt.
Lees verder.

Pastoor van Mozes en Aäronkerk werd door joodse buurtbewoners gehuldigd
Marcel Poorthuis (Kroniek 2003,1)
Aan bet eind van de negentiende eeuw werd de pastoor van de Amsterdamse Mozes en Aaronkerk werd door joodse buurtbewoners gehuldigd. Naast en ondanks antisemitische uitingen in de reactionaire katholieke pers bestond in de laatste jaren van deze eeuw eveneens wederzijds respect tussen katholieken en joden. Een van de meest opmerkelijke voorbeelden speelt in de stad Amsterdam. Lees verder.

Linktips


Werkgroep Relatie Jodendom-Christendom


Faculteit
Katholieke Theologie


Wetenschappelijke serie
Jewish-Christian Perspectives


Katholieke Raad
voor Israël


Dag van het Jodendom.nl

 
Copyright: Marcel Poorthuis (2009) - Disclaimer - Contact - Terug naar boven
Webdesign: Frank G. Bosman Consultancy